SCAS gecertificeerd

Als sportmasseur ben ik SCAS gecertificeerd. De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures alsmede om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen. Het certificeren houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Als sportmasseur ben ik gecertificeerd n.a.v. de criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en/of diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. SCAS gecertificeerd 500944-698-20140101.